សេវាកម្មរបស់យើង

ការបង្ហាញគំរូផលិតផល

ក្រុមហ៊ុនស៊ាងហៃអាស៊្រីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឈានមុខគេនិងអ្នកនាំចេញអាជីពនិងនាំចូលផលិតផលកីឡានិងគ្រឿងកំសាន្ដ

អំពី​ពួក​យើង

  • about

ក្រុមហ៊ុនស៊ាងហៃអាល់ហ្គេចគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឈានមុខគេនិងអ្នកនាំចេញអាជីពនិងនាំចូលផលិតផលកីឡានិងគ្រឿងកំសាន្ដនិងផលិតផលស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម។

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិក